Priser og tilskud

Priserne kan findes på sundhed.dk

Vi er behjælpelige med at søge om evt tilskud hvis man har mulighed for dette.

Du får tilskud fra den offentlige sygesikring til:

 • Undersøgelse
 • Tandrensning
 • Diagnostisk og forebyggende grundydelse
 • Individuel forebyggende behandling
 • Kontrol efter forebyggelse
 • Tandfyldning
 • Rodbehandling
 • Tandudtrækning
 • Visse operative indgreb
 • Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse og paradentose.
 • Visse røntgenbilleder